De gevolgen van de handcommunie

Op Pasen gebeurde er in Trieste, Italië een heiligschennis van de H. Communie door een vermeende drugsverslaafde. Die kwam de kerk binnen, ging in de rij staan en ontving de H. Communie, terwijl hij alles filmde met een kleine camera. Vervolgens begon hij beledigende opmerkingen te maken zoals “Hoe kan men een aardappelschijfje in het Lichaam van Christus veranderen? Komaan…” Vervolgens dook nog een video op waarin de man te zien is met de H. Hostie vóór zijn oog als een ‘oogglas’.

Dit zijn de gevolgen van de handcommunie, dit en nog veel erger dingen!

Over het altaar

Gelijk de H. Mis het middelpunt is der gehele liturgie, zo is het Altaar, waarop het H. Misoffer wordt opgedragen, het middelpunt van het kerkgebouw. Het is de geheimvolle Calvarieberg, waar de slachtoffering van Christus op onbloedige wijze hernieuwd wordt. Het voornaamste deel van het altaar is de gezalfde altaartafel of altaarsteen, die in een kleine ruimte de relikwieën van een martelaar bevat. Zulks steunt op de eerbiedwaardige traditie, in zover vanaf de eerste tijden der Kerk het H. Misoffer steeds werd opgedragen op of boven het graf van een martelaar, die als bloedgetuige het nauwst verbonden is met de geslachtofferde Christus. In elke altaarsteen zijn een vijftal kruisjes uitgehouwen die, als beeld van Christus’ vijf wonden, het altaar als mystieke offerplaats aanduiden, en er aan herinneren, dat Kruisoffer en Misoffer één zijn.

Lees verder

Eucharistische mirakelen en de heiligen

De geschiedenis getuigt van het feit dat tijdens de vervolgingen die plaatsgrepen in de vroege dagen van de Kerk, er vele martelaren stierven terwijl ze hun trouw zweerden aan het Geloof en hun geloof in de Heilige Eucharistie. De inscripties en de kunstuitingen die hun graven versieren in de catacomben, tonen dit duidelijk aan. Het lijkt passend dat wat het eerste Eucharistisch Mirakel van de Kerk kan geweest zijn, gebeurde tijdens de tijd toen de Mis in het geheim werd gecelebreerd.

Lees verder

Uit de Navolging van Christus: Verhevenheid van het Sacrament en de priesterlijke staat – Hoofdstuk 5

De Navolging van Christus

Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie

“Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  6 :52). “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd, doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lc. 22 : 19; 1 Kor. 11 : 24). “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6 : 56). “De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 64).

Hoofdstuk 5: De waardigheid van het Sacrament en de priesterlijke staat

De Heer: Al had gij een engelachtige zuiverheid en de heiligheid van Sint Jan de Doper, dan waart gij nog niet waardig dit Sacrament te ontvangen en daarmee om te gaan. Want het is geen vrucht van menselijke verdiensten dat een mens consacreert en Christus” Sacrament in handen neemt en het brood der engelen nuttigt als zijn spijs. Lees verder

Nieuwe folder over de H. Communie

Ik heb een nieuwe folder ontworpen over de H. Communie. Afgelopen zondag zat ik tijdens de Mis te mijmeren over een nieuwe folder over de Heilige Eucharistie. Kort nadien kreeg ik tijdens een moment van Eucharistische aanbidding een ingeving. Dit is het resultaat.

U kunt uw steentje bijdragen voor het herstel van de eerbied voor het H. Sacrament door te helpen deze folder te verspreiden. De Hemel zal het u lonen!

De folder (A5 formaat) zal binnenkort via deze website te bestellen zijn voor €0,05 per stuk. Ik heb de pdf-bestanden op de website gezet, zodat geïnteresseerden ze ook zelf kunnen afdrukken en verspreiden.

Folder H. Communie – binnenzijde

Folder H. Communie – buitenzijde

Het Sacrament van de Liefde: “Mijn Vlees, voor het leven van de wereld” – ontvang het met liefde

Omwille van Zijn mateloze en eindeloze Liefde stierf Jezus voor ons aan het Kruis, en omwille van een mateloze en eindeloze liefde herhaalt Hij dit Kruisoffer in elke heilige Mis – het onbloedig Kruisoffer, waar hij tijdens de consecratie tegenwoordig komt onder de gedaanten van brood en wijn, die dan zijn Lichaam en Bloed geworden zijn. Bovenstaande afbeelding illustreert perfect wat er eigenlijk gebeurt tijdens elke H. Mis. Als de priester de woorden “DIT IS MIJN LICHAAM” uitspreekt, dan spreekt hij Jezus’ woorden uit, en dan wordt het brood zijn lichaam. Het wordt zijn Hart.

Alle eucharistische wonderen tonen ons één ding: de miraculeuze Hostie is een stukje van een levende hartspier van iemand die stervende is – stervend aan een kruis. Jezus zegt eigenlijk: “Dit is mijn Hart waarmee ik jou zo bemin,” en Hij geeft zijn Hart aan ons in de H. Communie.

Lees verder

Ik moet de H. Communie naar een zieke brengen. Help?

Sommigen hebben een kennis of familielid die ziek is of niet meer goed te been is, en niet meer in de Mis geraakt. Deze mensen kunnen toch de H. Communie ontvangen, door iemand die het hen brengt. Normaal zou dat een priester moeten zijn, maar in de huidige tijd hebben jammer genoeg weinig priesters daar nog tijd voor. Dus doen de leken dit. Maar op deze site staat een betoog tegen de handcommunie. Hoe zit dat dan met de Communie brengen naar een zieke?

Lees verder

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 4

De Navolging van Christus

Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie

“Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  6 :52). “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd, doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lc. 22 : 19; 1 Kor. 11 : 24). “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6 : 56). “De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 64).

Hoofdstuk 4: Veel gaven worden gegeven aan wie godvruchtig communiceren

Lees verder