Wie dat wenst kan lid worden van het Broederschap van Eerherstel aan het H. Sacrament. Doel is om een klein leger van biddende en eerherstelbrengende mensen uit te bouwen – om het zo bedroefde hart van Jezus te troosten.

wat wordt van de leden verwacht?

  1. Kniel voor het Tabernakel als u een kerk binnen of buiten gaat, of als u het Tabernakel passeert in de kerk.
  2. Ga minstens wekelijks (zaterdagavond of zondag) naar de Mis om de H. Communie te ontvangen.
  3. Tracht tijdens de consecratie, als de Hostie en de Kelk worden omhoog geheven, in uzelf te zeggen: “Mijn Heer en mijn God.” (7 jaar aflaat)
  4. Ontvang de H. Communie op de tong, na een kniebuiging of op de knieën, met grote liefde en dankbaarheid.
  5. Draag de H. Communie op voor een intentie naar keuze, maar vergeet niet ook te denken aan de priesters.
  6. Bid dagelijks de akte van eerherstel.
  7. Bid (minstens) wekelijks de akte van toewijding aan het H. Sacrament.
  8. Bid (minstens) wekelijks de Litanie van het eerherstel.
  9. Tracht (minstens) wekelijks een kerk bezoeken en daar een moment in aanbidding voor het Tabernakel door te brengen.
  10. Probeer ook regelmatig uitgestelde aanbidding bij te wonen, indien mogelijk, dit is God zeer aangenaam.

Indien u deze 10 punten kunt beantwoorden (dit is écht een minimum), en u lid wil worden dan kunt u het formulier invullen dat u onderaan terugvindt. U krijgt dan gratis een gebedenboekje, met daarin de aktes en litanieën, samen met een folder en een prentkaart toegestuurd.

Daarenboven krijgt u een extra kaartje met daarop nog eens de puntjes en kunt u een speciaal labelpinnetje in de vorm van een monstransje krijgen, als teken van lidmaatschap:

 

 

 

 

Wie lid wil worden kan dat doen door onderstaand formulier in te vullen en dat te verzenden.

 

 

Aantal leden (2/12/2019): 126