Welkom op onze website van Eerherstel aan het Heilig Sacrament.

Hier willen wij de devotie en de liefde tot het Allerheiligste Sacrament bevorderen; alsook de mensen aansporen om eerherstel te brengen vanwege de talloze beledigingen en heiligschennissen die Jezus dagelijks moet ondergaan in dit  Sacrament.

Op deze website geven we een beknopte onderrichting over de H. Eucharistie; we tonen aan dat Communie op de tong de enige juiste manier is om de Communie te ontvangen en we bieden de bezoeker de kans om lid te worden van het Broederschap.

Maar uiteraard kan men ook vrij en naar eigen vermogen eerherstel brengen, zonder hiervan lid te zijn. Met de kleinste akte van eerherstel kun je de Heer al blij maken!