tongue2

Enkele citaten

“Ik zeg u dat ik geen voorstander ben van de H. Communie in de hand, noch beveel ik het aan.” ~Paus Johannes Paulus II

“Er zou bij het uitreiken van de H. Communie op de hand een mirakel moeten gebeuren om te zorgen dat geen zonde wordt begaan doordat partikels van het H. Sacrament aan de hand blijven hangen of op de grond vallen.” ~Bisschop Juan Rodolfo

“Hij nam thans de plaat met de stukken brood en sprak: “Neem en eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.” Zegenend bewoog Hij hierbij Zijn rechterhand over de plaat, en terwijl Hij dit deed, ging er een glans van Hem uit. Lichtend waren zijn woorden en eveneens de stukken brood, die als lichtende lichamen in de mond van de apostelen gleden. Het was alsof Hijzelf in hen binnendrong. Zij naderden paarsgewijze, en de een hield na de ander een klein, stijf en omzoomd dekkleedje, dat voordien onder de kelk had gelegen, onder de kin. ~Zalige Anna Katharina Emmerick (visioen over het Laatste Avondmaal)

“Uit eerbied tegenover dit Sacrament, raakt niets het aan behalve wat gewijd is; vandaar zijn de corporaal en de kelk gewijd, en evenzo de handen van de priester, om dit Sacrament aan te raken. Vandaar dat het voor gelijk wie niet wettelijk is het aan te raken, behalve uit noodzaak, bijvoorbeeld, indien het op de grond valt of in een ander geval van nood.” ~H. Thomas van Aquino (Summa Theologiae, III, 82,3)

“De Opperste Pontifex oordeelde dat de aloude manier van het uitreiken van de Heilige Communie aan de gelovigen [op de tong] niet mag veranderd worden. De Apostolische Stoel spoort bisschoppen, priesters en gelovigen aan deze wet, die geldig is en opnieuw werd bevestigd volgens het oordeel van de meerderheid van het Katholieke episcopaat, godvruchtig na te leven, in de vorm die de huidige ritus van de heilige liturgie voorziet, en uit bezorgdheid voor het algemeen welzijn van de Kerk. ” ~Paus Paulus VI (Motu proprio Memoriale Domini, 1969)

Communie in de hand

communiehand2

Communie in de hand is in de jaren vlak na het 2de Vaticaans Concilie in België en Nederland voor het eerst ingevoerd door o.a. kardinaal Suenens. Men vond de toenmalige vorm van Communie ontvangen – geknield en op de tong – “verouderd” en men wilde een modernere aanpak. Direct werden alle eerste Communiekanten aangeleerd hoe de Communie in de hand te ontvangen, ook de gewone gelovigen werden onderwezen en de priesters verzetten zich hier nauwelijks tegen. Dit was toen in rechtstreekse ongehoorzaamheid aan Paus Paulus VI. Hij had deze praktijk niet toegestaan. Maar toen het eind de jaren 60 wijdverbreid in de praktijk begon te raken, vaardigde de paus, onder dwang, een decreet uit, dat de H. Communie in de hand toestond. De kardinalen-vrijmetselaars hadden hun slag thuis. Al gauw verspreidde dit gebruik zich wereldwijd.

Het uiteindelijke doel van de vrijmetselarij: het laten vervagen van het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid én het vermeerderen van de oneerbiedigheid t.o.v. dit Allerheiligste Sacrament, werd op die manier verwezenlijkt. Dit was een stapje dichter bij het totaal afschaffen van dit Sacrament. Want ook de protestanten, die de Werkelijke Tegenwoordigheid verwerpen, en dit omgetoverd hebben tot een gezellig samenzijn en maaltijd delen als “Avondmaal”, ontvangen het brood in de hand. Eigenlijk was deze zet dus een soort van “protestantisering” van de Katholieke Kerk.

Uiteraard hoeft het geen betoog dat hierdoor ontelbare heiligschennissen werden begaan. Het is voor de mensen ook veel makkelijker om de H. Hostie mee te nemen naar de zitplaats, en eventueel weg te stoppen. Satanisten kunnen zo vrij een Hostie bekomen voor hun zwarte missen. Veel mensen ontvangen de Communie in de hand om dat het “nu eenmaal zo is”, het is wijdverbreid en algemeen aanvaard; het is er zelfs ingestampt van kleins af aan. Men weet niet beter. Ook ik, de auteur van deze website, ontving vroeger de Communie in de hand. Maar na enkele keren gelezen te hebben dat dit in feite een belediging is voor de Heer, heb ik toen besloten om de Communie voortaan op de tong te ontvangen.

Als de Communie op de hand wordt ontvangen, is het bijna onvermijdelijk dat er partikels van de H. Hostie aan de hand blijven kleven. Tevens is de hand van een leek niet gewijd, en dus niet geschikt om het Lichaam van Christus vast te nemen. Vandaar dat het door leken laten uitdelen van de Communie ook heiligschennend is, zeker als hiertoe geen noodzaak is.

De gevolgen van Communie in de hand werd door iemand eens getest, met gebruik van een zwarte handschoen:

glove1
Voor
glove2
Na. Bemerk de kleine partikels die achtergebleven zijn op de foto rechts.

Als men Communie in de hand ontvangt, dan is het quasi onvermijdelijk dat er partikels blijven hangen. Vervolgens vallen deze op de grond of blijven deze plakken aan de kleren of wat dan ook. Deze partikels zijn allemaal stukjes van de Heilige Hostie: dus het Lichaam van Christus.

Indien men een ware liefde voor Jezus heeft, dan zal men deze manier van Communie ontvangen laten varen, en overschakelen op de manier van weleer, zoals deze van oudsher in de praktijk was: Communie op de tong én met een kniebuiging of geknield, als teken van eerbied voor uw Koning die afdaalt uit Zijn Hemel en uw armzalige ziel komt verkwikken.

De Heilige Pater Pio gaf de mensen de Communie op de tong.