Er zijn verschillende goede boeken en folders over de H. Eucharistie welke u kunt aanschaffen.

Boeken

Alle erkende Eucharistische mirakels van de ganse wereld

€ 30 – te bestellen bij de Karmelgemeenschap in Bierbeek.

Eucharistische mirakelen van Nederland en België

In dit boek worden maar liefst 18 mirakelen belicht, met uitvoerige tekst en uitleg, en voorzien van talrijke foto’s.

€ 18 – te bestellen via Uitgeverij Jeanne D’Arc.

Zie het Lam Gods – Over Jezus in het Heilig Sacrament van het Altaar

In dit boek wordt de H. Eucharistie uitvoerig belicht: de voorafbeeldingen in het Oud Testament, hoe de eerste Christenen zich gedroegen tegenover dit Sacrament; de werking van het H. Sacrament in het leven van heiligen, Eucharistische mirakelen van over heel de wereld (er worden er enkele uitgepikt) en eerherstel.

€ 10 – te bestellen via Uitgeverij Jeanne D’Arc.

Folders en brochures

Brochure: De Heilige Eucharistie – enkele bezinningen

In deze brochure wordt kort gesproken over de Eucharistische mirakelen, en worden wetenschappelijk onderzochte mirakels kort aangehaald; vervolgens een bezinning over het Laatste avondmaal en de H. Mis en tot slot de H. Eucharistie bij de heiligen. Formaat: A6, 20 blz. Te bestellen via dit bestelformulier.

Folder: De Heilige Communie

https://cruxavespesunicablog.files.wordpress.com/2018/10/hcom.png?w=402&h=290

In deze 4-luik wordt stilgestaan bij wat de H. Eucharistie is, de Eucharistische mirakelen en vervolgens een aansporing tot eerbied voor dit H. Sacrament. Tot slot enkele citaten van hemelse boodschappen aan verschillende visionairs waarin de handcommunie wordt afgewezen. A5 formaat. Te bestellen via dit bestelformulier.

Alle boeken en folders kunnen ook via dit contactformulier aangevraagd worden: