Dit apostolaat werd opgericht om mensen aan te zetten om eerherstel te brengen aan Jezus in het Heilig Sacrament. Dit is geen ‘officiële kerkelijk erkende’ organisatie. Iedereen die zich ertoe geroepen voelt, leek of geestelijke, is vrij om lid te worden. Lid zijn houdt enkel in dat men zich houdt aan wat van de leden wordt verwacht. Er wordt geen lidgeld gevraagd en er zijn geen bijeenkomsten. Wij bieden onze diensten geheel gratis aan.

Michaël Dekee,

de oprichter


Dit apostolaat heeft de zegen van Mgr. Léonard (4-07-2017)