In 1993 verscheen de H. Maagd onder deze olijfboom met een Hostie aan haar hart, vroeg ze om eerherstel, en openbaarde ze zich als de Maagd van de Eucharistie.

Begin de jaren 1990 begonnen in Manduria, Zuid-Italië, een reeks verschijningen van de Heilige Maagd en de Heer Jezus Christus aan een begenadigd jong meisje, Debora Marasco. Zij was toen ca. 15 jaar. Ze werd van toen af geestelijk begeleid door een priester. 

In 1993 verscheen de H. Maagd in een olijfgaard, onder een olijfboom, en ze had de H. Hostie op haar borst, en ze vroeg dat er eerherstel zou worden gebracht aan het Heilig Sacrament. Vervolgens openbaarde ze zich als de ‘Maagd van de Eucharistie.’ In het heiligdom van en de devotie rond de gebeurtenissen van Manduria, staat vooral de eerbied voor het Heilig Sacrament centraal. De verschijningen en gebeurtenissen werden tot op heden niet kerkelijk erkend, maar er zijn wel talloze getuigenissen van bekeringen en genezingen. Ook ontving de zienster een aantal keer miraculeus de H. Hostie op de tong. Ikzelf ben daar in oktober 2017 ook eens op bedevaart geweest.

Op 27 november 1995 gaf de Heer uitvoerig onderricht over de H. Eucharistie. We willen er hier een fragment uit geven, als bezinning:

“Hier zie je de plechtige handeling van heel de Heilige Mis, het grootste Offer van verzoening! Wie van jullie zou ertoe in staat zijn uit te leggen welk een onmetelijk wonder dit mag zijn? Zij, de heilige Eucharistie, is de Zon, het Heilig Hart, de Genade. Zij is Mijn Getuigenis. Zij houdt de betrouwbaarheid van Mijn Woorden in: “Ik zal voor altijd met jullie zijn.” Ik ben in dit Verblijf, geheel uit zoetheid en uit Liefde gekneed, en uit de Goddelijke Liefde gevormd. Er bestaat op aarde geen wonder, dat Dit kan overtreffen! In haar kleinheid geheel Mijn Grootheid!”

“O, Mijn priesters, de zwarte engelen in de lucht zouden deze bewonderenswaardige daad van Liefde en van Redding vernietigd willen zien: zij zouden willen dat Deze tot as werd, want zij zijn zich van zulk een grootheid bewust. Maar begrijpen mijn priesters dit? Ja, sommige priesters begrijpen het, maar het zijn er veel te weinig!”

“De Eucharistie is het Die Mijn Kerk in de eeuwen onfeilbaar en zegevierend maakt. Het is met de Barmhartigheid en met de Kracht van deze immense Zon, dat Ik opga over de zonden van de wereld, en Ik berouw schenk! Waarom worden de mensen niet meer ontroerd tegenover zulk een Schittering, die zich openbaart en door zulk een marteldood, die zonder ophouden levend maakt? Ik herhaal voor jou, kind van de Eucharistie: er bestaat geen groter zoenoffer dan Dit!”

“Hoeveel heiligschennis was ik genoodzaakt te ondergaan, omdat de Mijnen hebben toegestaan, dat zij Mij mochten stelen door de Communie op de handen! Hoe vele, vele malen hebben zij Mij door deze toegeeflijkheden geofferd aan het kwaad! Satan zeeft de mensen en hij heeft de harten goed onderzocht om hen naar zijn believen te kunnen bewerken, om als laatste doel de Sacramentele Liefde weg te werken. Het is nodig, dat deze keten van de dood uitgeschakeld wordt! Men ontvangt Mij waardig uit de handen van Mijn Bedienaar, rechtstreeks in de mond, met alle eerbewijzen die jullie Mij verschuldigd zijn, en geef Mij dan een passend welkom in jullie harten. Ik wil te midden van jullie zijn, maar vergeet niet dat Ik niet  één van jullie ben. Ik ben de Vleesgeworden God, niet een mens die zich heeft vergoddelijkt.”

“Er is geen Engel, die staande zou blijven bij het Mij ontvangen, en houden jullie je dan voor groter dan de Engelen? Nee, het meest verheven gebed, dat jullie Mij kunnen aanbieden, is eigenlijk een houding van nederigheid en diepe verering aan de voet van Mijn Heilig Altaar.”

Op 13 maart 2000 zei de Heilige Maagd ook nog:

“Troost het Eucharistisch Hart van Mijn Jezus en leer aan de broeders met wie de Heer jou in contact brengt, dat het van onmetelijk belang is Hem te naderen met eerbied en nederigheid, met gevoeld verlangen tot het brengen van eerherstel. ”

“O geliefd kind, hoeveel heiligschennissen is Jezus gedwongen te ondergaan, door de hardheid van zovele harten.”

Uit: “Manduria” – Eucharistie – Uit de boeken van de “Geopenbaarde Wijsheid van de Levende God” waarvan de dialogen tussen Jezus en Zijn vertrouwelinge Debora deel uit maken; Privé-uitgave door L. Demolder, Wilsele

Een gedachte over “De Maagd van de Eucharistie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s