Eerbied in Gods huis! Uit een ‘Zonneland’ van 1925…

Een hele mooie tekst genomen uit ‘Zonneland – tijdschrift van den Eucharistischen Kruistocht‘ van 8 maart 1925 – 98 jaar geleden!

In elk dorp staat een kerk… het grootste en het schoonste gebouw van de hele parochie… ja nog kostelijker dan het kasteel van mr. den Graaf en mr. de Burgemeester.

De kerk is het huis van God

Waarom is elke kerk zo schoon? Weet ge dat? Ah! de Kerk is het Huis van God. In het H. Tabernakel woont Jezus Christus. Hij is waarlijk tegenwoordig in de H. Hostie. Hij verblijft daar dag en nacht. En Jezus is de Koning der koningen. Jezus is de Schepper van hemel en aarde. Jezus is God. De kerk moet schoon zijn… de kerk moet groot zijn… de kerk moet kostelijk zijn… uit eerbied voor God. O! Welk een heilige plaats is de kerk. Daar woont de allerheiligste Jezus, de heiligheid zelf. En daarom heeft de bisschop de kerk gewijd, binnen en buiten, uit eerbied voor God.

Lees verder

Het priesterschap van de Heilige Pastoor van Ars

Een aantal jaar geleden was ik begonnen met stukjes over het leven van de H. Pastoor van Ars te publiceren in een digitaal tijdschriftje; het was de vertaling van een Franstalig werk van Mgr. Francis Trochu van begin vorige eeuw, een boek van bijna 100 jaar oud. Nu hebben we de hele tekst uitgegeven in boekvorm. Het telt 356 blz en is te koop voor de prijs van €13 (excl. btw en verzending).

Enkele uittreksels (uit deel 1):

Lees verder