tixla

Tijdens een Eucharistieviering in het plaatsje Tixtla, in het bisdom van Chilpaciongo-Chilapa, werd op 21 oktober 2006 de afscheiding van bloed waargenomen van een geconsacreerde Hostie. Bisschop Alejo Zavala Castro zorgde dat een theologische commissie een onderzoek instelde en in oktober 2009 nodigde hij dokter Ricardo Castanon Gomez uit, om de gebeurtenis te verifiëren. Ze hadden hem uitgenodigd omdat hij eerder al Eucharistische mirakels had onderzocht en echt bevonden.

Het Mexicaanse geval begon dus in oktober 2006, toen vader Leopoldo Roque, pastoor van de parochie van Sint Maarten van Tours, vader Raymundo Reyna Esteban uitnodigde om een spirituele retraite te doen bij zijn parochianen. Toen vader Leopoldo en een andere priester Communie aan het uitdelen waren, en ze geholpen werden door een religieuze zuster die naast vader Raymundo stond, kwam zij plots naar hem met de ciborie met de Hosties, en ze keek naar de pastoor met tranen in haar ogen. Dit trok meteen de aandacht van de celebrant. De Hostie die ze had vastgenomen om te geven aan een vrouwelijke parochiaan begon een rode substantie af te geven.

Het wetenschappelijk onderzoek dat werd gedaan tussen oktober 2009 en oktober 2012, kwam tot de volgende conclusies, die werden gepresenteerd op 25 mei 2013 tijdens een internationaal Symposium, gehouden door het bisdom van Chilpancingo, ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof, en waar miljoenen mensen op af kwamen.

1. De rode substantie werd geanalyseerd en komt overeen met bloed waarin er hemoglobine en DNA van menselijke oorsprong aanwezig zijn.

2. Twee studies die uitgevoerd werden door gerenommeerde forensische experten met verschillende methoden, hebben aangetoond dat de substantie van binnenuit komt, en daarbij is het dus uitgesloten dat iemand het erop zou kunnen hebben gedaan.

3. Het bloed is van type AB, hetzelfde als gevonden in de Hostie van Lanciano en in de heilige Lijkwade van Turijn.

4. Een microscopische analyse toont aan dat het merendeel van het bloed gestold is sinds 2006, maar de onderliggende lagen bevatten in 2010 nog vers bloed.

5. Men vond intacte witte bloedcellen, rode bloedcellen en actieve macrofagen, die lipiden inkapselen. Het betreffende weefsel lijkt gescheurd en heeft herstelmechanismen, net zoals dat gebeurd bij levend weefsel.

6. Men vond dat het weefsel overeenkomt met weefsel van het hart (Myocardium).