Op 12 april 2016 werd in Legnica, Polen, het Eucharistisch mirakel dat aldaar plaatsvond op 25 december 2013, officieel door de bisschop erkend. Tijdens de ceremonie werd een groot informatiebord over het mirakel plechtig onthuld in de kerk.

Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus!

Als bisschop van Legnica verklaar ik hierbij, en informeer ik het publiek over een gebeurtenis die plaatsvond in de parochie van St. Jack in Legnica die de tekenen draagt van een Eucharistisch mirakel. Op 25 december 2013, tijdens de uitreiking van de H. Communie, viel een geconsacreerde Hostie op de grond en werd vervolgens opgeraapt en in een met water gevuld vat geplaatst (vasculum). Kort daarna verschenen er vlekken met een rode kleur. De voormalige bisschop van Legnica, Stefan Cichy, zette een commissie op poten om het fenomeen te observeren. In februari 2014, werd een klein rood fragment van de Hostie afgescheiden en op een corporaal gelegd. De commissie beval om stalen te nemen om grondige onderzoeken te laten uitvoeren door de relevante onderzoeksinstituten.

In de finale verklaring van het Departement van Forensische Geneeskunde lezen we als volgt: In de histopathologische foto werd bevonden dat de weefselfragmenten gefragmenteerde delen hadden van het gestreept spierweefsel. Het geheel lijkt het meest op hartspierweefsel met veranderingen die vaak verschijnen tijdens de doodsstrijd. De genetische onderzoeken tonen de menselijke oorsprong van het weefsel aan.

In januari van dit jaar presenteerde ik de hele kwestie aan de Congregatie van de Geloofsleer in het Vaticaan (met kardinaal Müller als prefect, nvdr.). Vandaag beval ik, volgens de aanbevelingen van het Vaticaan, de parochiepriester Andrzej Ziombro om een geschikte plaats te bereiden om het Relikwie tentoon te stellen zodat de gelovigen het op gepaste wijze kunnen aanbidden. Hierbij vraag ik ook dat de bezoekers worden voorzien van informatie en in de algemene leer worden onderwezen, dat de gelovigen kan helpen om de gepaste houding te hebben tegenover de Eucharistische verering. Ik beveel ook aan dat een boek wordt gemaakt om alle ontvangen genaden en andere miraculeuze gebeurtenissen te registreren.

Ik hoop dat dit zal dienen om de verering van de Eucharistie te verdiepen en dat het een diepe impact zal hebben op het leven van de mensen die het Relikwie aanschouwen. We zien het mysterieus Teken als een buitengewone daad van Liefde en goedheid van God, die naar de mensen komt in de ultieme vernedering.

Ik vraag vriendelijk om jullie gebed en ik zegen jullie.

+ Zbigniew Kiernikowski

De bisschop van Legnica