Akkergem omstreeks 1700. De Bloedkapel ziet u links van de tweede molen. Foto: Beeldbank Gent.

In het jaar 1354 waren in Gent twee dieven in de kerk van de Paters Augustijnen ingebroken. Onder andere namen zij een grote ciborie mee waar het Heilig Sacrament in rustte. Toen ze in Akkergem kwamen, in de parochie van Sitn-Martinus, namen ze het H. Sacrament uit de ciborie en begroeven ze de Hosties in de grond. Eén van de dieven kreeg gewetenswroeging en keerde terug om het aan iemand te kunnen vertellen, opdat het Heilig Sacrament niet nog meer ontheiligd zou worden en het niet zou blijven liggen in de aarde. Toen hij aankwam op de plaats waar ze het H. Sacrament hadden achtergelaten vond hij de Heilige Hosties in bloed.

Een herder die net voorbijkwam met zijn schapen zag dat zijn dieren, toen ze naderbij kwamen, ontsteld werden en zich vervolgens bij het zien van de bebloede Heilige Hosties op de knieën gooiden. Toen de herder dit zag, maakte hij dit wonder bekend aan het volk. De paters Augustijnen hoorden hiervan en kwamen in processie en raapten met de grootste eerbied de bebloede Hosties op en keerden plechtig terug naar hun kerk, waar terstond veel mirakelen geschiedden.

Op de plaats waar het H. Sacrament begraven is geweest is een kapel gebouwd, namelijk de Heilig Bloedkapel van Akkergem, waar sommige mirakels tot een eeuwige gedachtenis werden afgebeeld. Naderhand werd bij de paters Augustijnen een broederschap opgericht ter ere van dit Heilig Bloed en tot 1721 werd er jaarlijks een plechtige processie gehouden de zondag onder het octaaf van Sacramentsdag.

De Bloedkapel werd in de 16de eeuw door de Calvinisten vernield, maar tijdens de periode van de Aartshertogen heropgebouwd. In 1621 ging Aartshertog Albrecht mee in de processie van Akkergem naar het Augustijnerklooster.

De kloosterkerk van de Augustijnen waar het Mirakel werd bewaard is in 1838 bij een zware brand volledig verwoest. De Bloedkapel is in 1796 afgebroken.

Foto: Erfgoedbibliotheek Flandrica.

Schets van het klooster in de 16de eeuw.
Schilderij van de uitgebrande kloosterkerk.

 

Bronnen:
Vier Historiën van het H. Sacrament van Mirakel, E.P. Mathias Pavli, Antwerpen, 1620
Akkergem: verleden, heden en toekomst, Gab. Celis, pr., Uitgeverij Bond van Akkergem, 1928